• Kj_omran@yahoo.com
  • +98 913196 5517

روشهای نصب ورق کامپوریت ( نمای الومینیوم)

۱. روش ثابت (Fixing):

در این روش ورقهای کامپوزیت پس از برش و شیار به صورت ثابت با پیچ یا پرچ بر روی زیر سازی آلومینیومی یا آهنی متصل شده که مراحل نصب آن از سرعت بالایی بر خوردار است. در بین فاصله ورقهای نصب شده جهت ایجاد نمایی زیباتر و ضد آب شدن نما از تسمهای از جنس ورق و چسبهای پلی اورتان که دوام بسیار بالایی نسبت به چسب و لاستیک سیلیکونی دارد استفاده میگردد. در روش ثابت میتوان از دو نوع زیرسازی آهنی و آلومینیومی بهره گرفت.

در این سیستم جهت اجرای کمربندیهای اصلی زیر سازی از پروفیلهای آهنی با مقطع مشخص و متناسب با ابعاد ساختمان و طرح مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین جهت ساخت شبکهای از آکس بندیهای افقی و عمودی متصل به کمربندی که محل نصب ورقهای کامپوزیت و یا نمای شیشه را مشخص میکنند نیز از پروفیلهای آهنی مشابه استفاده میگردد.

۲. روش ریلی ((Hanging:

در این روش، ورقها با استفاده از شیارهای تعبیه شده، بصورت ریلی بر روی پروفیلهای مخصوص آلومینیومی نصب میگردند. در این حالت بدلیل عدم استفاده از پیچ یا پرچ، سرعت کار بالا بوده، امکان جدا سازی و تعویض هر یک از قطعات بطور جداگانه وجود داشته و همچنین به دلیل کاربرد پروفیلهای ناودانی شکل آلومینیومی، دیگر نیازی به آب بندی نما وجود ندارد.
در این روش پس از اجرای کمربندیهای آهنی جهت شکل گرفتن ساختار زیر سازی، نبشیهای آهنی با مشخصه سوراخ لوبیایی روی کمربندیها مطابق با آکس بندی ارائه شده در نقشههای اجرایی، نصب میگردند. در مرحله بعد، ناودانیهای ریلی آلومینیومی با مقطع مشخص در آکس نبشیهای آهنی بوسیله براکتهای آلومینیومی با دو سوراخ لوبیایی به زیر سازی متصل میشوند. در این روش همانند روش ثابت آلومینیومی جهت جلوگیری از خوردگی بین آهن و آلومینیوم از لاستیک دی الکتریکال بین لامل آلومینیومی و نبشی آهنی استفاده میگردد.
ورقهای کامپوزیت بوسیله اتصالاتی آلومینیومی به شکل ناودانی (بچه ناودانی) که در داخل لاملهای آلومینیومی میباشند بر روی لاملها نصب میگردند نحوه اتصال ورق به ناودانی با شیوههای مختلفی اجرا میگردد که باعث ایجاد تفاوت در روشهای هنگ میگردد که از آن جمله میتوان به سیستم هوک اشاره نمود.
مراحل اجرای زیر سازی در روش ریلی (Hanging):
انجام رول بولت و اتصال دستکهای قوطیهای ۸۰*۴۰ فلزی عمودی و افقی
جوش قوطیهای فلزی
نصب براکت فلزی
نصب نبشی آلومینیومی
نصب ناودانی ریلی
نصب ناودانی بولت
شیار و برش ورق
خم و مونتاژ ورق
نصب و تثبیت ورق
۳. روش (H، L):

مانند روش فیکس بوده با این تفاوت که ورقها کاست نخواهد شد و بلافاصله بعد از برش در پروفیلهای مخصوص H شکل و L شکل قرار میگیرند.
از مزایای این روش به سرعت اجرای بالا و تمیزی اجرا و هزینه کمتر میتوان اشاره کرد. معایب این روش، عدم آب بندی ۱۰۰ درصد و همچنین عدم امکان تعویض پانل در صورتی که لازم به تعویض باشد و در صورتی که پانلها به ابعاد بزرگ اجرا شود موجب تغییر شکل ورق و ایجاد سر و صدا در هنگام باد و بارندگی خواهد بود.
۴. سیستم ثابت با زیر سازی آلومینیومی (فیکس ریلینگ):

در این روش جهت جلوگیری از خوردگی بین آهن و آلومینیوم از زیر سازی آلومینیومی استفاده میگردد. این سیستم دارای قابلیت رگلاژ کامل نسبت به روش ثابت آهن و همچنین به علت استفاده از آلومینیوم، سازه سبکتر نسبت به روش ثابت آهن میباشد. آب بندی در این سیستم با تسمه از جنس ورق در ژوئنهای عمودی و دو لب برگشت در ژوئنهای افقی صورت میپذیرد.

تفاوتهای روش ثابت و ریلی:
روش ثابت فاقد بسیاری از قابلیتهای روش ریلی است. در این روش آب بندی نما به صورت نصب ریل انجام نمیشود و ورقها با پرچ به قوطیهای فلزی بسته میشود لذا قابلیت حرکت ندارند. در بسیاری موارد نیز پرچها به صورتی که در روش ریلی پوشیده میشوند از رویت مصون نمیمانند. در مقابل سرعت نصب و هزینه اجرائی کمتر از مزایای این روش میباشد. در روش ریلی امکان جابجایی ورقهای نصب شده وجود داشته و در صورت لزوم میتوان ورقها را در محل جابجا نمود.

مزایای سیستم هنگ:
• با توجه به اینکه تمام اجزای زیر سازی و رو سازی از یک جنس (آلومینیوم) میباشند، انقباض و انبساط اجزا در اثر تغییر دما مشابه هم بوده که این امر از تغییر حالت دادن و خرد شدن جلوگیری میکند.
• آب بندی در این سیستم نیاز به استفاده از چسبهای سیلیکون و یا لاستیک آب بندی نمیباشد، که با توجه به کوتاه بودن عمر چسبهای سیلیکون و لاستیکهای آب بندی استفاده نکردن از موارد فوق از نقاط قوت این سیستم به شمار میآید.
• قطعات متناسب با وزن خود روی بولتها قرار میگیرند که به علت فرم خاص مونتاژ ورقها در هنگام زلزله و یا وزش بادهای شدید از محل خود خارج نمیگردند و از پایداری بالایی در برابر نیروهای جانبی برخوردار میباشند...